jägarexamen på riktigt!
På Annelunds Gård är jakt och vilt naturligt! Det är vår livsstil och värdegrund, inte något vi bara gör då och då. Att vårda det vilda genom att förvalta viltstammar och arter är såväl ett intresse som vår ambition. Jägarexamen ger kunskaper om djur och natur, jakt, artkännedom, etik, spår, fällor, vilthantering efter skott, eftersök, hundar, exkursioner i fält och mera. Vi lär oss hålla i och hantera olika vapentyper och ammunition. Säkerhetsfrågor, jaktlag och regelverk diskuteras. Ute i fält lär vi oss avståndsbedömning och avlossar vårt kanske första skott. Kursens specialitet är arrangörens många år av egen jaktlig erfarenhet, förståelse för nybörjarsituationen, komma igång och komma vidare i en resursrik, vänlig och trygg miljö. Självklart finns det stort utrymme för skratt och humor – det ska vara kul att träffas! Jägarexamen börjar med teori (denna kurs) och mynnar ut i ett avläggande av prov, med av oss inbjuden examinator som en trevlig kulmen. Efter godkänt resultat fortsätter den praktiska delen med skytte och vapenhantering på godkänd skjutbana med dess erfarna instruktörer (avgifter för skytte är separat, liksom skjutschema). På gårdens trevliga miljö blir vi trygga att fråga och dela gemensamma tankar i en pedagogisk lärandeprocess under erfarna kursledares ansvar. Vi delar generöst våra erfarenheter, gamla som nya, och reflekterar tillsammans. Det är viktigt att förstå de många olika intresseinriktningarna i naturrummet, så att alla kan mötas i skog och mark med respekt för andra. Jakten skapar stor gemenskap mellan jägare med olika traditioner och inriktningar. Här breddar vi självklart genusperspektivet på ett inkluderande sätt och har ett generöst åldersperspektiv. Att jaga ger djup kontakt med också historiens gång och vårt tidiga ursprung, där vi är nästa länk i kedjan. Spänningen är en bonus! På gården finns ett fullt utrustat slakteri där vi ger möjlighet att lära grovstyckning redan i grundkursen. Vi erbjuder även fortsättnings och påbyggnadskurser i kött- och vilthantering. Anmäl ditt intresse så håller vi dig informerad om nästa kurstillfälle.
NÅGRA KOMMENTARER OM KURSEN:
”Gedigen och trevlig utbildning. Vi lärde oss oändligt mycket och hade trevligt.”
MARIKA BJÖRK
”Plötsligt öppnar sig en helt ny värld genom nya kunskaper om jaktens olika delar.”<br>
LEIF O. ZIMMER
”Grundligt och med mer tid att förstå. Erfarna ledare och fin gemenskap.”<br>
MALIN ZIMMERMAN