DUVJAKTER
När ni kommer till oss på morgonen är allt iordningställt för en fullspäckad dag med jakt. Vi sätter upp duvgömslen och lägger ut bulvanmönstret efter vad väder och vind säger. Gömslet är laddat med ammunition, kalla drycker och tilltugg.
Med 20 års erfarenhet av att jaga duva, vet vi hur duvor agerar. Vi har ett rekord på tre timmar jakt med en (1) skytt och en (1) hund, som sköt 187 duvor med 250 skott på tre (3) timmar.
  
Vi gör vårt yttersta för att ni ska få så mycket som möjligt ut av en dagsjakt på duva.
Välkomna!